Gucci to design Elton John’s farewell tour wardrobe